Ruben Silva – dyrygent

Ruben Silva – dyrygent

Ruben Silva – dyrygent

RUBEN SILVA – dyrygent

Polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych muzyków swojego pokolenia. Swą karierę rozpoczął w Boliwii, debiutując z Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Był również założycielem Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w roku 1975. Później, od 1978 roku, jako stypendysta polskiego rządu studiował w Akademii Muzycznej F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Stanisława Wisłockiego. Uczestnik i laureat wielu konkursów dyrygenckich – Międzynarodowego Konkursu dyrygenckiego Gino Marinuzzi w San Remo – Włochy, III Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach (laureat i zdobywca Nagrody dla najmłodszego finalisty, 1983), Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego Radia i Telewizji Węgierskiej w Budapeszcie. W 2006 roku odznaczony medalem za zasługi dla miasta Koszalin, a w 2012 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt osiągnięć artystycznych. Dyrygował orkiestrami na całym świecie: w większości krajów europejskich, w Japonii, Libanie, Ameryce Południowej. Obecnie współpracuje z większością filharmonii w Polsce.

Ruben Silva dokonał również wielu prawykonań światowych dzieł współczesnych kompozytorów polskich, m.in. oper „Polieukt” i „Balthazar” Zygmunta Krauzego. Dokonał również licznych nagrań archiwalnych polskiej muzyki XIX wieku np. pierwsze nagranie „Halki” Stanisława Moniuszki (wersja wileńska) oraz XX i XXI wieku (m.in. utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, Piotra Mossa, Marcina Błażewicza, Augustyna Blocha). Był dyrektorem artystycznym Opery Wrocławskiej, Opery Krakowskiej, Filharmonii Koszalińskiej, kierownikiem muzycznym Teatru Wielkiego w Łodzi. Od 1983 roku Ruben Silva związany był z Warszawską Operą Kameralną a od 2013 roku, po śmierci legendarnego Dyrektora Stefana Sutkowskiego, również jako dyrektor artystyczny. Prowadził w swojej karierze kilkadziesiąt premier operowych, operetkowych i musicalowych w wielu polskich i europejskich teatrach. Jego interpretacje spotykają się zawsze z wysokim uznaniem publiczności oraz krytyki.

Jest ceniony i lubiany za wyczucie stylu, temperament, muzykalność i znakomity warsztat dyrygencki.

Działalność zawodowa:

* 1983-1992 i od 1997 – dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej

* 1992-1994 – Dyrektor Artystyczny Opery Wrocławskiej

* 1994-1997 – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Koszalińskiej

* 1995-1997 – Dyrektor Artystyczny Opery Krakowskiej

* 1997-2000 – współpraca z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie oraz z Belgradzką Operą Kameralną

* od 2000 – Dyrektor Warszawskiej Filharmonii Młodzieżowej

* od 2005-2013 – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Koszalińskiej

* od 2008 – współpraca z Orkiestrą Symfoniczną Bogoty (Kolumbia)

* od 2009 – pierwszy gościnny dyrygent Narodowej Orkiestry Symfonicznej w La Paz (Boliwia)

* 2012-2013 – Kierownik muzyczny Teatru Wielkiego w Łodzi

* 2013-2016 – Dyrektor Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej

* 2017 – dyrygent Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie

* 2018-2021 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku


Organizator

Miasto Gospodarz


Zobacz archiwalne strony internetowe Festiwalu im. Jana Kiepury